Игри

Ел табло

Информация за страница Ел.табло

   Ел.табло може и да е сред добре познатите ни уреди, защото го имаме в дома си, но това не означава, че тази конструкция е сравнително лесна и проста за разбиране. На първо място такива изобретения трябва да се изработват от материали, които да предпазват от възникването на пожар при допир с други предмети или казано по друг начин, да са здрави и устойчиви. Трябва на всяка цена добре да се помисли и за персонала, който се занимава с поддръжката на таблата. В случай на нужда той трябва възможно най-бързо да получи достъп до таблото и да се заеме с отстраняването на възникналата повреда. Това са само малка част от общите изисквания за таблата, но има още поне две, на които следва да се обърне необходимото внимание. Гарантирането на безопасна експлоатация от страна на тези, които го ползват, е сред основните изисквания, а другото е свързано с осигуряването на постоянен приток на електричество.

     Ел.табло, за да бъде винаги в безупречно състояние, трябва постоянно да се подлага на изпитания, които да покажат наличието на евентуален проблем или липсата на такъв, което е оптималният вариант за всички – техници и потребители. Общите изпитвания са седем на брой и между тях на първите две места се открояват проверките на допустимите прегрявания и на електрическата яркост на изолацията. Следват проверка на устойчивост срещу късо съединение, както и процентът на устойчивост на веригата срещу късо съединение. Под „верига” се има предвид електрическата, която задължително трябва да функционира добре, иначе цялата конструкция автоматично минава в категорията рискова. Механичното въздействие и степента на защита са следващите две важни проверки или още изпитания, на които постоянно се подлагат таблата. Последна в списъка, но в никакъв случай не и по важност, е изпитната процедура на изолационните разстояния през въздуха и същите такива по повърхността на изолацията. Има още един вид проверки по таблата, които се наричат контролни, но те се провеждат в строго регламентиран ред, тоест само след като са налице проверките, за които вече стана дума. Ако всичко с тях е наред, следва да се извърши и контролната процедура на електрическата инсталация.

     Контролните проверки на всяко ел.табло са само три на брой, но това не означава, че малобройността им ги омаловажава. Те са точно в реда, както следват. На първо място е проверката по електрическата яркост на изолацията, после е проверката на ККУ, което включва и преглед на целия монтаж на таблото. Защитните мерки и непрекъснатостта на ел веригата завършват целия този цикъл от изпитвания, които да гарантират на потребителите, че имат на разположение солидна електрическа инсталация, която да им осигурява приток на ток по всяко време на денонощието. Всъщност контролните изпитвания, независимо от факта, че са описани поредно, могат да се извършват напълно произволно, но важното е да не ги забравяме, защото дори минимален пропуск или недоглеждане може да стане причина за неоткрит дефект, който впоследствие да се превърне в усложнение и спешната намеса на специалисти. Не са малко случаите, когато пожари възникват именно от неизправност в електрическите табла.

eXTReMe Tracker